Ukens bilde

«Strandvandrere» 

Strand 2

  © Ingri Egeberg 2014